Gołkowice 34.78kW

Instalacja naszej realizacji oddana do użytku na sklepie spożywczym w Gołkowicach o mocy 34,78 kW.