Pompa ciepła LWZ 404 SOL

Wentylacyjna pompa ciepła typu powietrze-woda STIEBEL ELTRON LWZ 404 SOL.

MONOBLOK łączy w sobie 3 urządzenia:
1. Pompa ciepła do CO I CWU
2. Rekuperator
3. Zasobnik C.W.U. 235 l

Inatalacja jednostki wraz z buforami 2x700 l do CO w
miejscowości Podegrodzie wraz z wykonaniem kanałów
dystrybucji powietrza, modernizacją kotłowni
i dodatkowym regulatorem pokojowym.